Ühinesime projektiga KAASAV EELARVESTAMINE KOOLIS 2021, kuna peame õigeks, et ka õpilased saavad sõna sekka öelda oma kooli eelarve koostamisel. Koolikeskkond kujuneb just selliseks, nagu me ise tema teeme.

Ideed

Hääletamine lõppes kl 23:59. Kokku anti 262 häält.