Idee eesmärk: Koolis on 17 lauamängu, mida saab kasutada vahetunnis, klassiõhtul, pikapäevarühmas, vabal ajal ... Mängud: Jenga, Toida pandat, Twister, Mistakos, Bingo, Lauamängude komplekt, Reis ümber maailma, Blindfolded Twister, 100 mängu õues ja toas, 100 tegevust lastele reisi ajal, BAUBOOM, Line up 4, Catch me, Laevade pommitamine, Mängukomplekt puidust male ja kabe, SmartGames loogikamäng "IQ Link", SmartGames loogikamäng "IQ Twist". Lauamängude mängimine: * Sisustab vahetunde ja vaba aega koolis; * On hea loogilise mõtlemise arendamiseks; * Õpetab reeglitest kinni pidamist, meeskonnatööd. KOOS TEGUTSEMISE RÕÕM!