Seinale kinnitatavad plakatid ja stendid, mida õppetöös kasutada.